back

Disclaimer

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor fouten in de inhoud op deze website.

In geen geval zal de eigenaar van deze website aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolgschade of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een actie van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de website of de inhoud ervan.

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, aanvullingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website.

Kopiëren zonder toestemming van de eigenaar van deze website is verboden.


The information contained on this website is for general information purposes only and assumes no responsibility for errors or omissions in the contents on this Service.

In no event shall the owner of this website be liable for any special, direct, indirect, consequential, or incidental damages or any damages whatsoever, whether in an action of contract, negligence or other tort, arising out of or in connection with the use of the Service or the contents of this Service.

The owner of this website reserves the right to make additions, deletions, or modification to the contents on this Service at any time without prior notice.

Copying without permission from the owner of this website is prohibited.

Genieten van rust en ruimte in vakantiehuis FermePostel